Italiano English Deutsch Čeština

Tarify/ Hotel des Alpes

Ceny se rozumí na 1 osobu/den při minimálním pobytu na 3 noci.

Od

 • 24-06-2017
 • 15-07-2017
 • 29-07-2017
 • 05-08-2017
 • 12-08-2017
 • 26-08-2017
 • 03-09-2017
 • 19-08-2107

Do

 • 15-07-2017
 • 29-07-2017
 • 05-08-2017
 • 12-08-2017
 • 19-08-2017
 • 03-09-2017
 • 17-09-2017
 • 26-08-2017

Polopenze

 • euro
  50,00
 • euro
  55,00
 • euro
  60,00
 • euro
  65,00
 • euro
  70,00
 • euro
  55,00
 • euro
  50,00
 • euro
  60,00

Ceny se rozumí na 1 osobu/den p?i minimálním pobytu na 3 noci, v cen? je zahrnuta voda v karaf? na stolku, ostatní nápoje se ú?tují extra.

P?íplatek za plnou penzi ?iní € 12,00 na 1 osobu/den v každém období.

P?ÍPLATKY A SLEVY:

Rodinný pas: 2 dosp?lí a 2 d?ti (v pokoji s rodi?i) do max. 14 let platí jako 3 dosp?lí.

Dodate?né postele: sleva za t?etí/?tvrtou/pátou postel: ZDARMA do 2 let.

Od 2 let do 8 let: 50% sleva – od 8 let do 12 let 30%sleva. Nad 12 let (tzn. dodate?ná postel pro dosp?lého) sleva 10%. Slevy platí za podmínky 2 platících dosp?lých osob.

P?íplatek za pokoj s balkonem ?iní €10,00 za pokoj/den, nezávisle na po?tu host?.

P?íplatek za jednol?žkový pokoj 20% 

?ty?nozí kamarádi jsou vítáni (avšak nesm?jí do restaurace, baru a do ve?ejných prostor), malý p?íplatek ?iní €10,00 za den.

V den p?íjezdu se pokoje p?edávají od 15.00 a musejí být vyklizeny v den odjezdu do 10.00.

Po obdržení zálohy jsou pokoje s kone?nou platností rezervovány. Za cennosti zanechané v hotelu neru?íme.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. GOT IT